Unga romska röster - Unga romska röster

Unga romska röster
24 jan 2022 -
Plats : Nacksta bibliotek
Adress : Axvägen 5

En utställning om romska ungdomars situation i Sundsvalls kommun.

"Jag är rom och jag är stolt över att vara rom!" "Vi är exakt lika mycket värda som alla andra."

Projektet Unga romska röster startade hösten 2020. Målet med projektet var att ge romska ungdomar en möjlighet att beskriva sina liv och erfarenheter av skola, arbete och fritid.

Resultatet blev utställningen Unga romska röster. Här syns både glädje och sorg, vardag och fest, men framför allt en stor stolthet över sitt ursprung.

En utställning från Sundsvalls museum.

Languages