Languages

Årets Läsfrämjare

  • Illustration av skulptur (vandringspriset)

Sundsvalls Stadsbibliotek delar årligen ut utmärkelsen Årets Läsfrämjare

Alla i Sundsvall, oavsett bakgrund, och med utgångspunkt i vars och ens förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Detta förutsätter att det finns människor som förmedlar läsinspiration och brinner för att göra läsningen tillgänglig för fler. Sundsvalls Stadsbibliotek utser Årets Läsfrämjare för att visa uppskattning för förtjänstfulla läsfrämjande insatser inom Sundsvalls kommun, och för att uppmuntra till fortsatt läsfrämjande arbete.

Utmärkelsen Årets Läsfrämjare är en skulptur signerad Sundsvallskonstnären Björn Gimstedt. Skulpturen kommer att vandra vidare till nya läsfrämjare varje år.

Nominera Årets Läsfrämjare 2020

Nu kan du nominera den du vill se som Årets Läsfrämjare i Sundsvall 2020. Det kan vara en person eller organisation som på ett speciellt sätt har stimulerat läsandet. Vi behöver den nominerades namn samt en kort beskrivning med motivation. Sista datum är 29 mars. Resultatet redovisas under maj månad.

Till formulär

Årets Läsfrämjare 2019 

Eivor Schultz har lång erfarenhet som läsfrämjare hos bland annat ABF och som fritidspedagog. Hon har drivit många olika projekt, exempelvis Läs för mej pappa och Boken på arbetsplatsen samt olika samarbetsprojekt tillsammans med biblioteken.I det nuvarande projektet Läs för mig träffar Eivor nyblivna föräldrar med deras barn och väcker nyfikenhet och lust till tidig högläsning. Och brinner för att tända läsglädjen hos alla hon möter. 


Juryns motivering:


”För hennes outslitliga entusiasm när det gäller att läsfrämja, inspirera och bygga nätverk. Eivor har många år arbetat läsfrämjande inom ABF och En bok för alla. Hon har starkt fokus på att nå en bred målgrupp och bryta sociala mönster, och att genom högläsning och egenläsning ge alla en språklig
grund att stå på. Hon öppnar läslustdörren för ovana såväl som vana läsare, i alla åldrar. Eivor är en läsglädjens källa!”

 

Eivor Schultz står vid en bokhylla i biblioteket

Eivor Schultz
 

Årets Läsfrämjare 2018

Tomas Jonsson står och håller i priset för Årets läsfrämjare

Tomas Jonsson, GIF Sundsvall
Back2basics. 

 

Boktips från våra läsfrämjare