Barnkonventionen

Barnkonventionen

  • Träfigurer i rad barn

Om konventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som man brukar kalla den, blev lag i Sverige 1 januari 2020. I barnkonventionen står det att alla barn är lika mycket värda och man får inte behandla barn illa bara för att de har en viss hudfärg eller tillhör en viss religion. Barn ska få säga vad de tycker, gå i skolan samt få tillgång till information som man tillexempel kan hitta i böcker på biblioteket.

Alla barn ska behandlas med respekt och inget barn får diskrimineras. Det finn 54 artiklar/ regler i barnkonventionen. Dessa regler måste följas annars bryter man mot lagen.

Alla artiklar i barnkonventionen är lika viktiga men det finns fyra stycken som är vägledande när man arbetar med barnkonventionen i sin verksamhet. Dessa kallas för grundprinciper.

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda. Ingen får diskrimineras

Artikel 3: Barnets bästa ska alltid beaktas vid alla beslut som rör barn

Artikel 6: Varje barn har rätt till liv, att överleva och att utvecklas

Artikel 12: Alla barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som handlar om dem. Deras åsikter ska också respekteras av vuxna.

Lär dig mer

Bibliotekets nya Barnrättsfigurer

Barn som besöker biblioteket har hjälpt oss att skapa Barnrättsfigurer.
Barnrättsfigurerna är symboler för alla barns rättigheter på biblioteket.
Glittris, Prinsessan Arvid, Vitis, Flyggroda samt Mamma och Bebis korv är experter på olika områden inom barnkonventionen.
Tack för att ni varit med och röstat fram våra vinnare!
I filmen kan du se våra nya Barnrättsfigurer. 

 

Languages