Söka smart

Languages

Söka smart

  • En tonåring har en bok i sitt knä och tittar upp mot kameran med ett leende

Sökprocessen

I detta avsnitt går vi igenom sökprocessen steg för steg. Vi går även igenom hur du kan söka för att få mer relevanta träffar när du söker information. Sök smart och spar tid!

Sökprocessen

Formulera frågeställningen
Fundera först vad det är du vill ta reda på. När du väljer din frågeställning är det viktigt att den inte är för bred eller för smal. Är den för bred kan det vara svårt att sålla bland materialet. Är den för smal kanske du inte hittar tillräckligt med material. En frågeställning kan behöva ändras flera gånger om du inte är nöjd med resultatet av sökprocessen.

Hitta sökord
Ett bra sökord ska vara ett vedertaget begrepp. Med det menas att ditt sökord ska vara det ord man främst använder och som därmed går att finna bland källor. Annars kanske du får för få sökträffar eller inga alls. En lärare eller en bibliotekarie kan hjälpa dig hitta bra sökord.

Välj sökverktyg
Beroende på ämne och frågeställning kan olika sökverktyg som tryckt material eller databaser passa bra. Diskutera med din lärare eller handledare vad som passar bäst för dig och ditt arbete.

Sök-och sökteknik
Mer om detta i avsnittet nedan.

Ta fram material
Gå igenom det material du har hittat och kolla om den är användbart i ditt arbete.

Källvärdering
Nu är det dags att granska ditt material, det vill säga dina källor. Mer information om källvärdering finner du i avsnittet:

Lär dig granska källor

 

Sökteknik

Booleska operatorer- AND, OR, NOT
För att söka effektivt kan man använda olika verktyg. Ett av de vanligaste verktygen är så kallade Booleska operatorer - AND, OR, NOT. Operatorerna skrivs oftast på engelska och kan användas i alla typer av databaser, bibliotekskataloger och webbläsare. De olika operatorerna kan kombineras i en och samma söksträng om behov finns.

AND
Innebär att att alla de sökord du har kombinerat måste finnas med bland sökträffarna. Exempelvis djur AND Asien. 

OR
Innebär att något av sökorden måste finnas med. Synonymer, det vill säga andra ord för samma sak bör kombineras med OR. Så även för begrepp som är närbesläktade. Exempelvis förorening OR utsläpp. Vill du att hav ska finnas med sökningen, skriver du förorening OR utsläpp AND hav. 

NOT
Innebär att begränsa sökningen genom att den utesluter material som innehåller ett visst ord. Exempel djur NOT marsvin.

Frassökning - söka på citattecken
Innebär att två sökord ska stå intill varandra i just den angivna ordningen. Det begränsar sökningen och du kan på så sätt få mer relevant material. Exempelvis "Lindgren Pippi"

Sök på delar av ord - trunkering
Vill du söka på delar av ord är detta möjligt genom trunkering. I de flesta databaser är kommandot *- en asterisk. Detta kan vara användbart om du vill få med olika ändelser exempel terap* då får du träffar på terapi, terapeut med flera. Trunkering kan också användas mitt i ett ord för att maskera till exempel om du vill få med olika stavningar på ett namn. Exempelvis Mi*ael.