Samhällsinformation

Languages

Samhällsinformation

  • Vy över entrén till Sundsvalls stadsbibliotek, Kulturmagasinet

Kommunal information

Kommunal informationshörna finns på Sundsvalls stadsbibliotek i Kulturmagasinet.

Här hittar du bland annat:

Nationella minoriteter och bibliotekets uppdrag

Sverige har fem nationella minoritetsspråk finska, meänkieli, samiska, jiddisch, romani. Minoriteterna är judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar.

Biblioteken i Sverige har i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt och synliggöra de nationella minoritetsspråken. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och vara anpassade efter målgruppernas behov. Sundsvall är förvaltningskommun när det gäller minoritetsspråken finska och samiska.

Biblioteket uppmärksammar exempelvis olika högtidsdagar, gör skyltningar av böcker med minoritetsspråken samt arrangerar olika aktiviteter. Samtidigt vill biblioteket föra en dialog med de som tillhör en minoritetsgrupp.

Vad är ett minoritetsspråk?

Framförallt två villkor måste uppfyllas för att språket ska få ställning som nationellt minoritetsspråk. Det ska vara ett språk och inte en dialekt. Det ska ha talats kontinuerligt i Sverige i minst tre generationer eller ungefär hundra år. Det är inte alltid så lätt att avgöra om ett språk svarar mot dessa kriterier. I praktiken finns också ett tredje villkor, nämligen att språkets talare själva önskar att språket ska få ställning som nationellt minoritetsspråk.

Bibliotekslagen

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att erbjuda litteratur på:

   1. De nationella minoritetsspråken

   2. Andra språk än de nationella minoritetsspråken och svenska

   3. Lättläst svenska