Tillgänglighetsutlåtande

Languages

Tillgänglighetsredogörelse

Sundsvalls stadsbibliotek står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur bibliotek.sundsvall.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen), eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen). Vilka delar av webbplatsen som inte är helt tillgängliga kan du läsa mer om i avsnittet "Brister".

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, mejla till bibliotekswebben@sundsvall.se så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Brister

  • Det går inte att söka på webbplatsens innehåll. Detta är inskickat som ett utvecklingsförslag till vår leverantör Axiell, vi vet inte om eller när en sådan funktion kan tänkas vara på plats.
  • Otillgängliga pdf-filer.
  • Det saknas genvägar för att underlätta navigeringen med tangentbord i karuseller.
  • Länkar i sidfoten ska skilja sig från vanlig text med mer än bara färg.
  • Text på annat språk än sidans huvudspråk är inte markerat i koden.

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister, hindras från att ta del av vår digitala service.

Åtgärdsplan

  • Vi arbetar på att göra våra enstaka pdf-filer tillgängliga som webbsidor istället för att öka läsbarheten (detta sker löpande under 2023).
  • Vi inväntar korreringar från vår leverantör Axiell på flera punkter.
  • Flikdesignen i karusellen på startsidan går inte använda för skärmläsare- har blivit åtgärdat mars 2023.
  • Länkar i sidfoten ska skilja sig från vanlig text med mer än bara färg- planeras att åtgärdas under 2023.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bibliotek.sundsvall.se genom verktygen Funkify- simulator för funktionsvariation, Web developer (Firefox), Accessibility Insights och Ace it.

Senaste intern bedömningen gjordes i maj 2020.

Begripsam har gjort en tillgänglighetsrapport som delvis berör bibliotek.sundsvall.se, januari 2023.

Webbplatsen publicerades 2019-06-03.

Detta utlåtandet uppdaterades 2023-03-15.