Årets Läsfrämjare

Languages

Årets Läsfrämjare

  • Illustration av skulptur (vandringspriset)

Kullerbyttans förskola är årets läsfrämjare

På Kullerbyttan är läsning en del av dagen

Juryns motivering: 

Kullerbyttans förskola utses till Årets Läsfrämjare i Sundsvall för att de tar barnbokslitteraturen på allvar och ser de som sin uppgift att få barnen att förstå att läsning är lustfyllt lärorikt och livsviktigt för deras framtid. 

Här är barnbokslitteraturen en stor del av det pedagogiska arbetet. Faktaböcker, sagoböcker, bilderböcker och högläsningsböcker.
Här finns litteratur för alla smaker.

Och barnen som går här kommer i framtiden inte stå främmande för böcker och läsning, då det blivit en naturlig del av deras vardag.

Sundsvalls Stadsbibliotek utser Årets Läsfrämjare för att främja läsningen

Alla i Sundsvall, oavsett bakgrund, och med utgångspunkt i vars och ens förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Detta förutsätter att det finns människor som förmedlar läsinspiration och brinner för att göra läsningen tillgänglig för fler.

Sundsvalls Stadsbibliotek utser Årets Läsfrämjare för att visa uppskattning för förtjänstfulla läsfrämjande insatser inom Sundsvalls kommun, och för att uppmuntra till fortsatt läsfrämjande arbete.

Utmärkelsen Årets Läsfrämjare är en skulptur signerad Sundsvallskonstnären Björn Gimstedt. Skulpturen kommer att vandra sedan vidare till nya läsfrämjare. 

Kullerbyttans förskola gör böcker och läsning till en del av dagen

Läsfrämjandet är en del av den dagliga verksamheten

Förskolechef Annika Ericson och förskollärare Marie Sörlin berättar om hur Kullerbyttan jobbar med böcker och läsning. 

Årets läsfrämjare

Agneta Norrgård
  • Agneta Norrgård
  • 2020-2021
Eivor Schultz
  • Eivor Schultz
  • 2019
Tomas Jonsson
  • Tomas Jonsson
  • 2018