Årets läsfrämjare

Translate Translate

svenska svenska
Sök böcker, filmer, musik

Sundsvalls Stadsbibliotek, med stöd av Regionbiblioteket i Västernorrland, utser


Årets läsfrämjare 2018

”Alla i Sundsvall, oavsett bakgrund, och med utgångspunkt i vars och ens förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. Detta förutsätter att det finns människor som förmedlar läsinspiration och brinner för att göra läsningen tillgänglig för fler. Därför utser Sundsvalls Stadsbibliotek ”Årets Läsfrämjare” för att visa uppskattning för förtjänstfulla läsfrämjande insatser inom Sundsvalls kommun, och för att uppmuntra till fortsatt läsfrämjande arbete”.

 

Tomas Jonsson arbetar med GIF Sundsvalls integrationsprojekt Back2basics, och är fotbollstränare för Selånger FK:s herrlag. Han har i sitt arbete med barn och ungdomar lagt stor vikt vid att stötta deras utveckling på alla plan, inte minst genom att uppmuntra läsning. Genom högläsning, bokgåvor och andra aktiviteter har läsningen blivit en naturlig del av barnensvardag.

Juryns motivering:
”Med stor entusiasm, och med en värdegrund som han står stadigt på, har Tomas visat att läsning kombinerat med fotboll kickar igång den utveckling som hjälper barn och unga att lyckas i livet. Bok och boll, knopp och kropp hör ihop. Tomas är en läsande förebild såväl för ungdomar som för idrottsledare, föräldrar ochandra vuxna.”

 

 

 

 

 

Utmärkelsen Årets läsfrämjare är en skulptur signerad Sundsvallskonstnären Björn Gimstedt. Skulpturen kommer att vandra vidare till nya läsfrämjare varje år.