Languages

Boken kommer

  • En biblioteksmedarbetare levererar böcker till en användare

Hemleverans

Om du på grund av ålder, handikapp eller sjukdom inte själv kan komma till biblioteket kan du ta del av vår service "Boken kommer". Det innebär att böcker levereras kostnadsfritt till och från din bostad. Vi byter vanligtvis ut dina böcker varje månad.

Vill du veta mer?
Boken kommer
Observera att vi inte har möjlighet att bevaka e-post under juli månad. Kontakta bibliotekets informationdisk under den perioden.
Telefon: 060-19 20 91 (onsdag, fredag),
060–19 97 46 (Ljustadalens bibliotek övriga vardagar)