Languages

Boken kommer

  • Boken kommer

Hemleverans

Om du på grund av ålder, handikapp eller sjukdom inte själv kan komma till biblioteket kan du ta del av vår service "Boken kommer". Det innebär att böcker levereras kostnadsfritt till och från din bostad. Vi byter vanligtvis ut dina böcker varje månad.

Vill du veta mer?
Uppsökande verksamhet
Telefon:  060-19 20 95