Boktips programmering, MIK

Languages

Angelikas boktips om programmering och MIK

 

Design för lärande i förskolan 

Boken tar upp olika aspekter i förskolan som kan påverka hur vi lär ut och uppfattar lärande. De pratar om hur miljön påverkar lärandet men också vilket förhållningssätt vuxna har till lärande. Boken är intressant för att den uppmuntrar till multimodalt lärande. Arbetssättet uppmuntras även när det kommer till de digitala verktygen för förskolan.

Till boken

 

 

Didaktiken efter Vygotskij : design för lärande 

En intressant bok som beskriver synen på lärande från olika synsätt t.ex. att man ska ta alla situationer som lärandesituationer och att det gäller för individen att skapa rum för lärande och utnyttja de redskap som passar bäst i den givna situationen. 

Till boken


 


Mediepedagogik på barnens villkor 

Mycket lättläst och intressant bok. Den är uppdelad i olika kapitel där varje kapitel är skriven av olika författare. Den utgår mycket från det digitala arbetet tillsammans med barnen och ger tips på pedagogiska aktiviteter när det kommer till digitala verktyg, läroplanen och barngruppen. Läsvärd!

Till bokenProgrammering i förskolan: utveckla digital kompetens 

En bra bok för pedagoger som vill lära sig mera om programmering på ett enkelt sätt. Den går igenom grunden i programmering och olika aktiviteter tillsammans med barnen. Den ger praktiska tips och visar på hur många olika sätt du kan arbeta med programmering med barnen. Lättläst och läsvärd.

Till boken