Författarporträtt 4

Languages

Författarporträtt

Inger Söderberg

Inger Söderberg var 63 år när hon tog sina sista högskolepoäng. Men modet att skriva kom på Komvux.
- Det var väldigt roligt och mitt självförtroende växte.

Inger skriver faktaböcker, är 84 år och är bosatt i Bredsand.

Ingers författarskap

Skrivarhörnan ligger högst upp i huset på Tallvägen och med fri horisont över havet. Mitt i blickpunkten lyser Draghällans fyr. Om Inger vrider blicken några grader till höger ser hon Stockstrand där hon sprang som barn. Inger Söderberg har varit sin hembygd trogen i stort sett hela sitt liv.

I skolan var favoritämnet svenska. Men som många unga på den tiden gick hon endast de obligatoriska sju åren i folkskolan. 

- Jag fick inte tillfälle att plugga vidare men jag tog igen det i vuxen ålder.

Inger har tidigare jobbat inom affär och äldrevården och drev ett tag kiosken och cafeterian på Skottsundsbackens äldreboende. Men förändringen i samhället med allt fler nedlagda butiker gjorde att hon ville vidareutbilda sig. Först på komvux och sedan på högskola. Till slut fick Inger ihop 45 högskolepoäng. Bland annat i sociologi och kreativt skrivande.

Skrivprocessen

- När jag började skriva kunde jag inte ens skriva maskin. Sen skaffade jag datorn.

Hon saknade böcker om kvinnors liv och började samla berättelser.

- Det var mest män som skrev historiska böcker om andra män.

1994 kom hennes debutbok ut. ”Essviksbygden berättar”. Inger har under åren fått stipendium och blivit uppmärksammad för sin lokalhistoriska insats. I researcharbetet är hon noga med att ta reda på vad som skrivits tidigare och funderar på olika kapitelrubriker.

Hon frågar alltid om intervjupersonen har några fotografier. De flesta blir glada över att bli uppmärksammade men många säger sig inte ha något intressant att berätta.

Ingers tips

- Alla har en historia att berätta. Oftast så kommer det bästa efter jag lagt undan blocket och pennan.

Inger får hjälp med layouten på böckerna. Hon brukar högläsa för sig själv för att hitta eventuella fel,

- Eller så högläser jag för min man.

Böckerna ger Inger ut själv. Fördelen är att inget förlag har synpunkter på boken och hon får bestämma mycket själv. Nackdelen att det är svårt att veta hur mycket böcker som går att sälja. En del titlar är slutsålda, andra finns kvar.

- Det blir inte så roligt för barnen att få ärva en massa bokkartonger i stället för pengar.