Translate

sv-se

Du är här:

Sök böcker, filmer, musik

Fjärrlån

Fjärrlån
Om det du vill låna inte finns på Sundsvalls stadsbibliotek, kan vi låna in det från något annat bibliotek.

Vad kostar det?
Fjärrlåneavgiften är 25 kronor per media. Utomnordiska fjärrlån kostar 150 kronor. Kopior får du betala enligt det långivande bibliotekets taxa. Det går bra att betala med kort på biblioteket i Kulturmagasinet. På närbiblioteken kan du endast betala med kontanter.

Observera. Du får betala avgiften även för fjärrlån som du inte hämtar ut.

Fjärrlåna kurslitteratur
Du som studerar vid Mittuniversitetet ska vända dig till deras bibliotek för att låna kurslitteratur.

Distansstuderande vid andra universitet och högskolor
Kontakta i god tid Sundsvalls stadsbibliotek för att beställa fjärrlån. Det kan vara svårt att låna in kurslitteratur som är mycket efterfrågad, eftersom många studenter samtidigt vill ha samma böcker.

Har du frågor om fjärrlån?
Kontakta
Jörgen Nilsson  o6o-19 18 35
Fjärrlåneavdelningen
 

Fjärrlåneansökan

  • Logga in för att skicka Fjärrlåneansökan
OBS! Fjärrlåneavgiften är 25 kronor per media. Utomnordiska fjärrlån kostar 150 kronor. Kopior får du betala enligt det långivande bibliotekets taxa. Det går bra att betala med kort på biblioteket i Kulturmagasinet. På närbiblioteken kan du endast betala med kontanter. Du får betala avgiften även för fjärrlån som du inte hämtar ut.