Translate

sv-se

Du är här:

Sök böcker, filmer, musik

För dig med funktionsvariation

Lättläst

På biblioteket finns böcker och tidningar som är lätta att läsa och att förstå. Orden är enkla och bokstäverna är tydliga. 

Lättlästa böcker
De lättlästa böckerna står på en särskild hylla. På biblioteket i Kulturmagasinet är böckerna uppdelade i följande ämnen:

Lättlästa nyheter

  • 8 sidor - lättlästa nyheter från Sverige och världen. 8 sidor är en lättläst tidskrift som du kan läsa och låna på biblioteket. Den finns på hyllan för lättlästa böcker.
  • Klartext - nyheter på lätt svenska från Sveriges radio
  • Y-bladet - ett lättläst nyhetsblad med nyheter från Västernorrland
Minneslådor

Minneslådorna är tänkta att användas inom äldreomsorgen. Innehållet i lådorna kan fungera som utgångspunkt för samtal och väcka minnen till liv hos de äldre.

Lådorna innehåller mest äldre föremål, men rymmer också böcker, skivor, dofter och videofilmer.

För närvarande finns 50 minneslådor med olika teman. Några exempel:

  • Leken förr
  • Livets högtider
  • Sundsvall förr
  • Bondgården
  • 50-talet

För mer information kontakta Uppsökande verksamhet tel: 060-19 20 91

Stor stil

Storstilsböcker är böcker som gör det enklare att läsa för den som inte ser så bra. Storleken på bokstäverna är lite större.

I vår katalog kan du se vilka storstilsböcker som finns i biblioteket.

Talböcker
Talböcker är avsedda för dig med läshinder. Mer om talböcker på biblioteket.

Äppelhylla

På Äppelhyllan finner du böcker och andra medier för barn med funktionshinder.

Äppelhylla har böcker som väcker läsglädje, men också böcker som ger stöd och inspiration till dig som vuxen, i ditt arbete eller som förälder.

Äppelhylla finns på Barn- och ungdomsbiblioteket i Kulturmagasinet, Alnö bibliotek, Ljustadalens bibliotek, Matfors bibliotek och Nacksta bibliotek.

Teckenspråk
Här finner du sagor, berättelser och barnprogram på teckenspråk och teckenkommunikation på video och CD-ROM. Det finns också böcker med teckenstöd.

Inlästa böcker
Talböcker, kassettböcker, CD-böcker, ljudböcker är inlästa böcker på band, CD eller CD-ROM (Daisy-format) som kan läsas med eller utan den tryckta boken bredvid.

Talboksavdelningen har fler inlästa böcker.