Integritetspolicy

Integritetspolicy

När du skaffar ett bibliotekskort eller godkänner att ditt barn skaffar ett bibliotekskort eller redan har ett bibliotekskort samtycker du till att dina personuppgifter registreras i bibliotekets låntagarregister utifrån dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Dina personuppgifter kommer endast att användas inom bibliotekets verksamhet i syfte att registrera lån och reservationer av bibliotekets medier. Personuppgifterna lagras i Sundsvalls stadsbiblioteks bibliotekssystem.

De böcker och andra medier som du lånar eller reserverar med ditt bibliotekskort registreras i bibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är konfidentiella och skyddade enligt lag. Så snart lånet är återlämnat, eller eventuella skulder betalda, raderas uppgifterna från ditt bibliotekskort.

Du kan få registerutdrag om dina personuppgifter genom att visa giltig legitimation på biblioteket. Du kan uppdatera dina personuppgifter genom att ta kontakt med biblioteket och visa giltig legitimation eller rätta dem själv genom att logga in på ”Mina sidor” på bibliotekets webbplats. Om du inte använder ditt bibliotekskort på fem år raderas dina personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade men då kan du inte låna på biblioteket.

Personuppgiftsansvarig
Kultur- och fritidsnämnden i Sundsvalls kommun
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall
Organisationsnummer: 212000-2411
Telefon: 060-19 10 00

Lämna klagomål på hanteringen
Om du vill framföra klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter så kontaktar du Datainspektionen

Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Mer information om dataskyddsförordningen - GDPR hittar du på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen

Du kan också kontakta biblioteket om du har några frågor:
tel 060-19 18 27
e-post: Biblioteksinformation@sundsvall.se

Languages