Läs en webbkurs

Languages

Läs en webbkurs

  • En tonåring sitter vid en dator

MOOC- Massive open online course

En MOOC är en webbaserad kurs fritt tillgänglig för alla att gå. Oftast är kurserna på engelska. Kurserna tillhandahålls av universitet och högskolor världen över och kan pågå från ett par veckor upp till månader beroende på hur omfattande kursen är. En del kurser har tydliga start och stoppdatum, andra inte.

Kurserna brukar bestå av moduler i flera steg. Varje steg tentas av till exempelvis med en quiz och ett diskussionsinlägg. Många kurser är gratis att genomföra, men vill man ha ett certifikat på att man har gått kursen brukar detta kosta runt 300-500 kronor. Mer omfattande kurser kan kosta bra mycket mer. Om du är intresserad av att läsa en MOOC kan biblioteket hjälpa dig att komma igång. 

Kontakta oss

Hur hittar jag kurser?

Förutom att gå direkt till lärosätets webb till exempel Linnéuniversitetet  eller Uppsala universitet kan du hitta kurser via plattformarna 

Det finns flera bokningsbara datorer på biblioteken du kan läsa kursen på.

Boka dator