Translate

sv-se

Du är här:

Sök böcker, filmer, musik

Låneregler & avgifter

 

Välkommen!
Med ett bibliotekskort kan du använda alla bibliotekets tjänster. Du kan låna gratis på alla närbibliotek, Kulturmagasinet och på Mobibblan. Bibliotekskortet är gratis att skaffa.
 

Dataskyddsförordning - GDPR
När du skaffar ett bibliotekskort eller godkänner att ditt barn skaffar ett bibliotekskort eller redan har ett bibliotekskort samtycker du till att dina personuppgifter registreras i bibliotekets låntagarregister utifrån dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Dina personuppgifter kommer endast att användas inom bibliotekets verksamhet i syfte att registrera lån och reservationer av bibliotekets medier. Personuppgifterna lagras i Sundsvalls stadsbiblioteks bibliotekssystem.

De böcker och andra medier som du lånar eller reserverar med ditt bibliotekskort registreras i bibliotekets datasystem. Dessa uppgifter är konfidentiella och skyddade enligt lag. Så snart lånet är återlämnat, eller eventuella skulder betalda, raderas uppgifterna från ditt bibliotekskort.

Du kan få registerutdrag om dina personuppgifter genom att visa giltig legitimation på biblioteket. Du kan uppdatera dina personuppgifter genom att ta kontakt med biblioteket och visa giltig legitimation eller rätta dem själv genom att logga in på ”Mina sidor” på bibliotekets webbplats. Om du inte använder ditt bibliotekskort på fem år raderas dina personuppgifter. Du har rätt att få dina personuppgifter raderade men då kan du inte låna på biblioteket.

Personuppgiftsansvarig
Kultur- och fritidsnämnden i Sundsvalls kommun
Norrmalmsgatan 4
851 85 Sundsvall
Organisationsnummer: 212000-2411
Telefon: 060-19 10 00

Lämna klagomål på hanteringen
Om du vill framföra klagomål på hur vi hanterar dina personuppgifter så kontaktar du Datainspektionen

Datainspektionen
Box 8114, 104 20 Stockholm
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se

Mer information om dataskyddsförordningen - GDPR hittar du på Datainspektionens hemsida: www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen

Du kan också kontakta biblioteket om du har några frågor:
tel 060-19 18 27
e-post: Biblioteksinformation@sundsvall.se


Bbliotekskortet- en värdehandling
Du får ett bibliotekskort genom att visa giltig fotolegitimation. Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Du får inte låta någon annan använda ditt bibliotekskort. Du är ansvarig för allt som lånas på ditt kort. Om du förlorar kortet måste du genast kontakta biblioteket för att spärra det. Köp av nytt bibliotekskort kostar 30 kr för vuxna och 10 kr för barn under 18 år.

Bibliotekskort för barn från 6 - 17 år
Barn och ungdomar mellan 6-17 år får bibliotekskort genom att lämna in ifylld medgivandeblankett, Ansökan om bibliotekskort för barn under 18 år, till biblioteket eller på Mobibblan. Blanketten ska vara undertecknad av vårdnadshavare. Om du är under 18 år och inte har någon egen fotolegitimation, måste din vårdnadshavare följa med till biblioteket och legitimera sig. Du kan också hämta blanketten på biblioteket. Vårdnadshavare ansvarar för barnens kort och allt som lånas på dem.

Ombud
Om du inte själv kan komma till biblioteket kan du låna via ombud. Ombudet måste ha en skriftlig fullmakt undertecknad av fullmaktsgivaren och giltiga identitetshandlingar som styrker fullmaktgivarens och ombudets identitet.

Max 10 reservationer
Du får ha max 10 reservationer samtidigt. Detta är för att göra populära titlar mera tillgängliga. 

Lånetid
Sista återlämningsdag står på lånekvittot. Du kan kontrollera lånetiden och göra omlån via Mina lån. Du får göra omlån max två gånger, men inte om någon annan har reserverat. Du ansvarar för lånat material tills lånet är avregistrerat. 

Försenade lån
Du måste betala en avgift om du lämnar tillbaka eller lånar om böckerna för sent. Ditt bibliotekskort spärras om du har obetalda avgifter på 50 kronor eller mer. Hela avgiften måste betalas innan spärren tas bort. Om du inte lämnar tillbaka det du lånat skickar biblioteket en påminnelse. Därefter skickas en räkning. Räkningar som inte betalas lämnas till inkasso.

Förseningsavgift
Förseningsavgift betalas av vuxna från 18 år.

För varje media  10 kr per påbörjad förseningsvecka
För varje hyrfilm och hyrspel  10 kr per försenad dag
Maxbelopp för varje återlämningstillfälle     200 kr

 

Ersättning för förstört eller förlorat media
Förlorade eller förstörda böcker och andra medier ersätts med inköpspriset, dock lägst enligt följande. För barn under 18 år är vårdnadshavare ersättningsskyldig.

Vuxenmedia 300 kr
Barnmedia (ej pekbok)   200 kr
Pocketbok och pekbok     100 kr
Tidskrift 60 kr


Biblioteket tar emot ersättningsexemplar. En avgift på 50 kronor tas ut för att boken ska utrustas för utlåning.


Övertidsvarning
Sundsvalls stadsbibliotek erbjuder servicen övertidsvarning. Det innebär att du får ett meddelande till din e-postadress eller ditt mobilnummer när lånetiden snart är slut. Vill du registrera eller ändra e-postadress och mobilnummer kan du göra det under Mina uppgifter.
Även om övertidsvarningen inte når dig är du alltid själv ansvarig för att lånen återlämnas i tid.

Datorer
Du kan använda bibliotekets publika datorer. Du får inte söka efter eller publicera pornografiskt, rasistiskt eller olagligt material. Du får inte utnyttja någon annans lösenord eller identitet. Om du överträder reglerna blir ditt bibliotekskort spärrat i 3 månader.

 

För institutioner

Låneregler på arabiska

Låneregler på engelska

Låneregler på franska

Låneregler på persiska

Låneregler på ryska

Låneregler på somaliska

Låneregler på spanska

Låneregler på svenska

Låneregler på tigrinja