Languages

Månadens tidskrift

Aktuellt i Politiken (AiP)

Tidskriften Aktuellt i Politiken (AiP) är en veckoviss utkommande riksspridd nyhetstidning som framlägger politik och samhälle utifrån den socialdemokratiska arbetarrörelsens perspektiv. Den innehåller nyheter, reportage, analyser kommentarer och debatter.

Läs mer på tidskriftens hemsida: https://aip.nu/