Languages

Artikelsök

Under en period ger BTJ biblioteksanvändare öppen tillgång till databasen Artikelsök. Här får du tillgång till mer än två miljoner artiklar. Databasen uppdateras dagligen.

Instruktioner för inloggning:

Besök https://artikelsok.btj.se, välj logga in, och sedan "BTJ" på följande sida.

Användarnamn: Artikelsok@btj.directory

Lösenord: Kaxig&Klok

Giltig till och med 30 april

Är du ny till Artikelsök?

Se instruktionsfilmen från BTJ.