Nyhet 4

Languages

Judiskt nyår

Rosh hashana är det judiska nyåret. Rosh hashana firas på första och andra dagen av den judiska månaden tishri, det vill säga i september eller oktober. Den kallas även åminnelsedagen eller shofarblåsningens dag.

Enligt judisk tradition skapades jorden på denna dag och det är vid rosh hashana Gud bedömer vad människorna har gjort under det gångna året och beslutar vad som skall hända dem under det kommande.

Under rosh hashana blåser man i ett vädurshorn, en shofar. Detta skall, enligt traditionen, väcka människorna till eftertanke. Till sederna kring rosh hashana hör även en festmåltid, då man bland annat brukar äta äpple med honung samt annan mat som symboliserar önskan om ett sött nytt år. En annan tradition är att äta granatäpple som med sina många kärnor symboliserar alla de mitsvot (påbud) man ska följa.

Nationella minoriteter och bibliotekets uppdrag

Biblioteken i Sverige har i uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt och synliggöra de nationella minoritetsspråken. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och vara anpassade efter målgruppernas behov. Sundsvall är förvaltningskommun när det gäller minoritetsspråken finska och samiska.

Biblioteket uppmärksammar exempelvis olika högtidsdagar, gör skyltningar av böcker med minoritetsspråken samt arrangerar olika aktiviteter. Samtidigt vill biblioteket föra en dialog med de som tillhör en minoritetsgrupp.

Läs mer om uppdraget