Ordlista

Languages

Ordlista

Inom digitala informationsområden finns många begrepp. Med hjälp av vår ordlista reder vi ut några. 

Android
Ett mobilt operativsystem med öppen källkod.  Främst för smarta telefoner och surfplattor. Operativsystemet ägs och utvecklas av Google och används på mobiler och surfplattor från HTC, Samsung, Sony med flera.

Algoritmer
Regler som styr vad vi ser på nätet. Sökmotorn Google har till exempel algoritmer som styr i vilken ordning dina sökresultatet ska visas.

App 
Kort för applikation. Appar finns att ladda ner till smarta telefoner, surfplattor och datorer. Det kan röra sig om spel, nyheter och sociala medier. Använder du plattformen Android går du till Google Play-butiken för att ladda ner. Använder du plattformen iOS (iPhone, iPad, iMac) använder du App store. 

BankID
En av de idag mest spridda metoderna att använda e-legitimationer i Sverige är en fil som laddas ner från banken där användaren är kund och som tillsammans med ett lösenord kan användas för att styrka identiteten i kommunikation med bland annat myndigheter som Skatteverket och Försäkringskassan. BankID finns för dator och för smartmobil.

Clickbait: Klickbete
Är rubriker som är väldigt spännande, för att du ska lockas att klicka på den. Innehållet har sällan att göra med den intressanta rubriken, men personen bakom hemsidan har tjänat lite pengar på reklamen som visas när du klickar in på hens sida.

Flerfaktorsautentisering
För att höja säkerheten- tillitsnivån används ibland flera olika tekniska lösningar samtidigt, exempelvis ett lösenord i kombination med en fil på datorn, som i fallet med BankID. En sådan kombination kallas för flerfaktorsautentisering.

iOS
Mobilt operativsystem för iPhone, iPad och Mac. Ägs och utvecklas av Apple.

MIK
Kort för Medie- och informationskunnighet. Det är ett samlingsbegrepp för kompetenser som gör att vi kan analysera och värdera och kritiskt granska information som vi tar till oss, via olika medier. Medie- och informationskompetens behöver vi för att kunna förstå och använda olika medier.

Molntjänster
På engelska Cloud computing. Resurser som inte lagras på din dator eller surfplatta utan på serverar. De vanligaste molntjänsterna är e-post och lagring av data såsom digitala bilder.

Nätfiske
Är en olaglig metod att lura innehavare av bankkonton och andra elektroniska resurser att delge lösenord, kreditkortsuppgifter eller annan känslig information.

Näthat
Är ett samlingsbegrepp för hot, trakasserier, kränkningar med mera som sker på nätet. 

IoT- Internet of things
På svenska sakernas internet. Är internetuppkopplade enheter såsom vitvaror, bilar med mera. 

"Fake news" 
Betyder falska nyheter. Information som presenteras som en nyhet men som saknar sanning, eller undanhåller information för att skapa en alternativ bild av sanningen. Denna förklaring är en förenkling. Verkligheten kan vara mer komplex.

Filterbubbla
I sökmotorer som Google och i sociala medier kommer hemsidan ihåg vad du sökt på tidigare, vad du klickat på, vad du gillar och delar. Den informationen används sedan för att ge dig resultat som liknar det du tidigare tyckt om. Det kan göra att information som inte passar in i dina åsikter och din världsbild, filtreras ut och inte syns på din sida på sociala medier, eller i ditt sökresultat. Det fenomenet kallas filterbubbla.

Tvåfaktorsinlogg
En typ av flerfaktorsinloggning, där den användare som vill logga in i tjänsten på två olika sätt måste styrka sin identitet. En vanlig lösning är att ett lösenord kompletteras med en engångskod som antingen skickas till eller skapas i en app i en mobiltelefon.

 

Vill du ta del av en utökad ordlista, eller kunna söka på termer rekommenderar vi

Internetstiftelsen.se - Ordlista

Svenska datatermgruppen