Riksdagshörnan

Translate Translate

svenska svenska
Sök böcker, filmer, musik

Riksdagshörnan Riksdagshörnan

I riksdagshörnan kan du hämta informationsmaterial. Riksdagshörnan finns på Sundsvalls stadsbibliotek i Kulturmagasinet. Riksdagshörnan har samma öppettider som Kulturmagasinet.

I Riksdagshörnan kan du:

  • Använda Riksdagens webbplats.
  • Hämta tryckt informationsmaterial.
  • Läsa snabbprotokoll, propositioner och utskottsbetänkanden.
  • Du kan träffa någon av riksdagsledamöterna vissa måndagar kl. 12-13 för att samtala om aktuella samhällsfrågor.

Ledamotsträffar i höst
Följande måndagar kl. 12-13 kan du samtala med någon av våra riksdagsledamöter:
25/9 Susanne Eberstein (S)
2/10 Eva Lohman (M)
9/10 Ingemar Nilsson (S) OBS! Lokal: Unga magasinet
30/10 Ingemar Nilsson (S)
6/11 Susanne Eberstein (S)
13/11 Eva Lohman (M)
4/12 Stina Bergström (MP)

Vart är vi på väg?
En debatt om framtidens arbetsmarknad och kompetensbehov  hölls i Kulturmagasinet 27/4 2017. Debatten webbsändes live. Här kan du ta del av hela debatten.
I debatten deltog riksdagsledmöterna  Ali Esbati (V), Elisabet Knutsson (MP), Eva Lohman (M), Fredrik Malm (L), Aron Modig (KD och Ingemar Nilsson (S).
Moderator: Andreas Ignell, kommunikatör, Sundsvalls stadsbibliotek.
 

 

 

 

Riksdagshörnan i Kulturmagasinet.