Translate Translate
svenska svenska
Sök böcker, filmer, musik
Riksdagshörnan Riksdagshörnan

I riksdagshörnan kan du hämta informationsmaterial. Riksdagshörnan finns på Sundsvalls stadsbibliotek i Kulturmagasinet. Riksdagshörnan har samma öppettider som Kulturmagasinet.

I Riksdagshörnan kan du:

  • Använda Riksdagens webbplats.
  • Hämta tryckt informationsmaterial.
  • Läsa snabbprotokoll, propositioner och utskottsbetänkanden.
  • Du kan träffa någon av riksdagsledamöterna vissa måndagar kl. 12-13 för att samtala om aktuella samhällsfrågor.
Ledamotsträffar i riksdagshörnan kl. 12-13 
Måndag 23 januari Ingemar Nilsson (S)
Måndag 20 februari Susanne Eberstein (S) OBS! Inställt p g a sjukdom
Måndag 27 februari Ingemar Nilsson (S)
Måndag 6 mars Susanne Eberstein (S)
Måndag 13 mars Eva Lohman (M)
Lördag 18 mars Anders Schröder (MP)
Måndag 24 april Eva Lohman (M)

Med reservation för eventuella ändringar

Riksdagshörnan i Kulturmagasinet.