Samhällsinformation

Translate Translate

svenska svenska
Sök böcker, filmer, musik

Samhällsinformation Samhällsinformation

Kommunal information

På Sundsvalls stadsbibliotek i Kulturmagasinet finns en speciell kommunal informationshörna.

I den kommunala informationshörnan hittar du bland annat:

 • Fullmäktige- och nämndsprotokoll
 • Utställningar av stadsplaner
 • Aktuellt informationsmaterial

Sundsvalls kommuns webbplats

 

Riksdagshörnan

I riksdagshörnan kan du hämta informationsmaterial. Riksdagshörnan finns på Sundsvalls stadsbibliotek i Kulturmagasinet. 

I Riksdagshörnan kan du:

 • Använda Riksdagens webbplats.
 • Hämta tryckt informationsmaterial.
 • Läsa snabbprotokoll, propositioner och utskottsbetänkanden.
 • Du kan träffa någon av riksdagsledamöterna vissa måndagar kl. 12-13 för att samtala om aktuella samhällsfrågor.   

  Vårens ledamotsträffar startar måndagen den 29 januari.
  Program