Samhällsinformation

Translate Translate

svenska svenska
Sök böcker, filmer, musik

Samhällsinformation Samhällsinformation

Kommunal information

På Sundsvalls stadsbibliotek i Kulturmagasinet finns en speciell kommunal informationshörna.

I den kommunala informationshörnan hittar du bland annat:

  • Fullmäktige- och nämndsprotokoll
  • Utställningar av stadsplaner
  • Aktuellt informationsmaterial

Sundsvalls kommuns webbplats

 

Riksdagshörnan

I riksdagshörnan kan du hämta informationsmaterial. Riksdagshörnan finns på Sundsvalls stadsbibliotek i Kulturmagasinet. 

I Riksdagshörnan kan du:

  • Använda Riksdagens webbplats.
  • Hämta tryckt informationsmaterial.
  • Läsa snabbprotokoll, propositioner och utskottsbetänkanden.
  • Du kan träffa någon av riksdagsledamöterna vissa måndagar kl. 12-13 för att samtala om aktuella samhällsfrågor. Se program