Samhällsinformation

Translate Translate

svenska svenska
Sök böcker, filmer, musik

Samhällsinformation Samhällsinformation

*********************************************************************************************************************
Riksdagshörnan

I riksdagshörnan kan du hämta informationsmaterial. Riksdagshörnan finns på Sundsvalls stadsbibliotek i Kulturmagasinet. 

I Riksdagshörnan kan du:

  • Använda Riksdagens webbplats.
  • Hämta tryckt informationsmaterial.
  • Läsa snabbprotokoll, propositioner och utskottsbetänkanden.
  • Träffa någon av våra riksdagsledamöter 

Träffa en riksdagsledamot.

Ledamotsträffar i höst

 

Tidigare debatter
Framtiden för den svenska välfärden. Debatt med riksdagspolitiker. 19 mars 2018 

Ta pulsen på politikerna - debatt med riksdagspolitiker 27 augusti 2018

Ta pulsen på politikerna - heta stolen med kommunpolitiker 30 augusti 2018

 

*********************************************************************************************************************

 

Kommunal information

På Sundsvalls stadsbibliotek i Kulturmagasinet finns en speciell kommunal informationshörna.

I den kommunala informationshörnan hittar du bland annat:

  • Fullmäktige- och nämndsprotokoll
  • Utställningar av stadsplaner
  • Aktuellt informationsmaterial

Sundsvalls kommuns webbplats