Translate

sv-se

Du är här:

Sök böcker, filmer, musik

Ansök om bibliotekskort

Genom att ansöka om bibliotekskort kan du reservera böcker och andra medier. För att låna måste du hämta ut ditt bibliotekskort på biblioteket. Ta med giltig legitimation. Särskilda regler gäller för barn 6-17 år (se Låneregler). Lånekortsansökningar som inte hämtas ut på biblioteket inom 30 dagar annulleras.
Ange 1-5 förnamn separerade med mellanslag
*
*
(ÅÅMMDD-XXXX)
*
(Inneboende)
*
*
*
*
*
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
*
*
*
*