Språkväskor

Språkväskor

  • Barn upptäcker material i en språkväska

Språkväskor som ökar kunskapen om minoritetsspråken

Nu finns det språkväskor att låna på Sundsvalls Stadsbibliotek. Syftet med språkväskorna är att öka kunskapen om de nationella minoriteterna samt ge barn en möjlighet att lyssna på sagor, läsa, få veta mer om minoriteternas kultur samt spela spel på något av minoritetsspråken.

Väskorna innehåller böcker, spel, informationsmaterial och olika föremål. Föremålen är symboler för minoriteternas kulturer och förhoppningen är att de ska få barnen så intresserade att det inspirerar dem att samtala om föremålen.

Innehållet i väskorna har valts ut i samarbete med Finska föreningen, Sametinget, modersmålslärare, minoritetssamordnare samt en romsk brobyggare.

Språkväskorna finns på språken: finska, romani chib arli, romani chib kelderash, romani chib kaale, sydsamiska och nordsamiska. Samtliga väskor innehåller böcker på respektive språk.

För mer information kontakta:

Kerstin Carlsson, telefon: 060-19 21 02
 

Språkväskor

Titta in i bibliotekets språkväskor

Kerstin berättar om innehållet.

Languages