Translate Translate
svenska svenska
Du är här: Du är här:
Sök böcker, filmer, musik
 • Talboksavdelningen
  Bibliotekets talboksavdelning finns på
  biblioteket i Kulturmagasinet.

  Talböcker är avsedda för dig med
  läshinder och du kan bara låna dem på bibliotek.

  Talböcker skickas gratis med posten om
  du inte kan komma till biblioteket

 • Talboksavdelningen

 • Kulturmagasinet: Packhusgatan 4
 • 851 96 Sundsvall
 • 060-19 20 94
 • > talboken@sundsvall.se
   
 • Öppettider 1/6-1/9

  Tisdag    10:00 - 12.30
  Onsdag  10:00 - 12:30
  Torsdag 10:00 - 12:30
   
Övriga tider Övriga tider

När personal inte finns på talboksavdelningen kan du vända dig till bibliotekets informationsdisk.