Tidningar och tidskrifter

Translate Translate

svenska svenska
Sök böcker, filmer, musik

Tidningar och tidskrifter Tidningar och tidskrifter

 

Mikrofilmade dagstidningar  Utländska dagstidningar  Svenska dagstidningar  Tidskrifter

Månadens tidskrift

MARS

Allt om handarbete - Stickmagasinet

Varje nummer av Stickmagasinet innehåller ungefär 20 stick- och virkbeskrivningar. Här hittar man basmodeller, klassiska modeller och mer trendiga mönster. För den som vill lära sig mer inom stickning och virkning finns en stick- och virkskola. Stickmagasinet ges också ut i Danmark och Norge. Stickmagasinet utkommer 13 gånger per år.

Läs mer på tidskriftens webbplats.