Tidningar och tidskrifter

Translate Translate

svenska svenska
Sök böcker, filmer, musik

Tidningar och tidskrifter Tidningar och tidskrifter

 

Mikrofilmade dagstidningar  Utländska dagstidningar  Svenska dagstidningar  Tidskrifter

Månadens tidskrift

OKTOBER

Vävmagasinet
Vävmagasinet, Skandinaviens största tidskrift om textil konst och vävning, hittar man information om en mängd olika textila tekniker.  Vävmagasinet bevakar utställningar, utbildningar och textila nyheter. Varje nummer innehåller dessutom tio unika vävbeskrivningar.