Tidningar och tidskrifter

Translate Translate

svenska svenska
Sök böcker, filmer, musik

Tidningar och tidskrifter Tidningar och tidskrifter

 

Mikrofilmade dagstidningar  Utländska dagstidningar  Svenska dagstidningar  Tidskrifter

Månadens tidskrift

MAJ

Ord & Bild

Den här månaden väljer vi att presentera en riktigt gammal och välkänd kulturtidskrift. Redan 1892 grundades Ord & bild. ”En röst i samtiden, en plats för konst- kultur- och samhällsdebatt, för såväl nyskriven svensk som nyöversatt utländsk prosa och poesi, för essäistik och gränsöverskridande skapande mellan ord och bild. Här uppdaterar du dig på aktuell debatt och hittar det du inte visste fanns.” Så presenteras tidskriften på den egen webbplats

Vill du läsa äldre årgångar av Ord och bild? Här kan du läsa årgång 1892-1947.