Uppsökande verksamhet

Translate Translate

svenska svenska
Sök böcker, filmer, musik
 • Uppsökande verksamhet
  Bibliotekets uppsökande verksamhet är
  till för dig som själv inte kan ta dig till
  biblioteket men önskar att få tillgång till
  böcker och andra media. Den uppsökande verksamheten förser arbetsplatser, dagcenter, sjukhem med flera med anpassad och varierad litteratur.


 •  

 • Uppsökande verksamhet

 • Kulturmagasinet, Packhusgatan 4
  851 96 Sundsvall
 • Uppsökande verksamhet: 060-19 20 91
 • Boken kommer: 060-19 20 95
 • > uppsokande@sundsvall.se


 • Uppsökande verksamhet

  Boken kommer

  Om du på grund av ålder, handikapp eller sjukdom inte själv kan komma till biblioteket kan du få ta del av vår service "Boken kommer". Det innebär att böcker levereras kostnadsfritt till och från din bostad. Vi byter vanligtvis ut dina böcker varje månad.