Translate

sv-se

Du är här:

Sök böcker, filmer, musik

Utställningspolicy

Utställningsverksamheten syftar till att:

• spegla aktuella samhällsfrågor
• visa utställningar med litterär anknytning, till exempel. författarskap, bokillustrationer
• spegla mångfald
• väcka tankar och debatt
• kontinuerligt erbjuda för- och grundskolor att ställa ut
• ge lokala aktörer möjlighet att ställa ut
• ge utrymme för utställningar om lokalområdet
• beakta jubileumsdagar/år och temaår
• visa ett brett urval av olika ämnen

Beroende på lokalens utformning, har biblioteken begränsade möjligheter att visa utställningar. Det enskilda biblioteket planerar sin utställningsverksamhet.

Kontaktuppgifter:

Kulturmagasinet, barn- och ungdomsbiblioteket
Carin Carlzén
Telefon: 060-19 18 43

Kulturmagasinet vuxenavdelning
Inger Roim
Telefon: 060-19 18 42

Alnö bibliotek
Telefon: 060-19 43 30

Kvissleby bibliotek
Telefon: 060-19 26 79

Ljustadalens bibliotek
Telefon: 060-19 97 46

Matfors bibliotek
Telefon: 060-19 28 98

Stöde bibliotek
Telefon: 0691-104 25

Navigation Menu